Zebranie Zarządu JkW 03-06-2017

Aktualności >>

 W dniu 03-06-2017 odbyło się Zebranie Zarządu Klubu, na którym ustalono:

1. Uaktualniono listę członków klubu na koniec 2016 roku. Poniżej lista członków:

 
Ptasiński Dariusz

Bolek Jarosław

Kubik Andrzej

Respondek Jerzy

Kępińska Elżbieta

Polak Agnieszka

Ptasińska Katarzyna

Szadziński Jerzy

Ojrzyński Dariusz

Rajczykowski Marcin

Słoma Krzysztof

Zaczkowski Daniel

Wokacz Wiesław

Hankus Maciej

Materniak Piotr

Sucharzewski Jarosław

Wawiernia Sylwester

Koszembar Łukasz

Wach Danuta

Wach Zbigniew

Łukaszewska Aniela

Łukaszewski Marek

Wójcicki Dariusz

Krajcer Eugeniusz

Zioła Łukasz
 

2. Sekretarz klubu kol. Agnieszka Polak zrezygnowała z pełnienia funkcji i członkostawa w klubie.

3. Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków (sprawozdawczo - wyborczego) na dzień 25-06-2017 o godz:

I termin godz. 10.00

II termin godz. 10.30

Jednym z punktów porządku obrad WZCz będzie ewentualny wniosek o rozwiązanie klubu.

wróć
Jurajski Klub Wysokogórski klub@jurajski-kw.pl