Celem klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności wspinaczkowej a w szczególności:

- wspinaczki skałkowej,

- taternictwa i alpinizmu,

- wspinaczki letniej i zimowej,

- turystyki górskiej połączonej z elementami wspinania i asekuracji.

Jurajski Klub Wysokogórski klub@jurajski-kw.pl