- pza.org.pl

- www.mountain-forecast.com

Jurajski Klub Wysokogórski klub@jurajski-kw.pl