Zarząd:

Prezes - Dariusz Wójcicki - darek.wojcicki@gmail.com
Wiceprezes - Dariusz Ptasiński - ptasinskidariusz@plusnet.pl
Wiceprezes – Krzysztof Słoma - krzysztof_sloma@jurajski-kw.pl
Sekretarz - Jarosław Sucharzewski - suchyksrg@op.pl
Skarbnik - Andrzej Kubik - andrzej.kubik@onet.eu

Komisja Rewizyjna:

Danuta Wach

Łukasz Koszembar

Sylwester Wawiernia

Sąd Koleżeński:

Eugeniusz Krajcer

Piotr Łyżwa

Tomasz Skowronek

Jurajski Klub Wysokogórski klub@jurajski-kw.pl