Dolomity (Południowy Tyrol) 14-23 sierpień 2011r.

Seite: 
Jurajski Klub Wysokogórski klub@jurajski-kw.pl